CAD CAM Sri Lanka

Computer Aided Design, Manufacturing and 3D Design Engineering Solutions in Sri Lanka

LightBlog

Wednesday, March 14, 2018

ඔබගේ ව්‍යාපාරය සඳහා නිවැරදි CAD මෘදුකාංගයක් තෝරාගන්නේ කෙසේද?

3:39 AM 0
ඔබට ව්‍යාපාරික මෘදුකාංගක් මිලදී ගැනීමට හේතු කිහිපයක් බලපෑ හැකිය. එනම් ව්‍යාපාරයේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සහාය වීම, පවතින ගැටළුවක් නිරාකරණය කිරීමට හෝ ව්‍යාපාරයේ සිදු කරන ආකාරය වෙනස් කිරීමට සහාය වීමයි. ඔබ මිලදී ගන්න මෘදුකාංගය ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය  සහාය ලබා දීම හෝ ව්‍යාපාරය පවතින ආකාරය වෙනස් කිරීම හෝ ඔබ අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිපලය ලබා දීමට සමත් නොවේ නම්, එය තාක්ෂණික හැකියාවන් අතින් කොපමණ ඉහල මට්ටක තිබුනත්  පලක් නොමැත. මෘදුකාංගය කෙතරම් දුරට ඔබේ ව්‍යාපාරයට ගැලපේද යන්න තීරණය වන්නේ මෘදුකාංගය තුලින් ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ඵලදායීතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට ඇති හැකියාවන් මතය.

ඔබේ අවශ්යතාවන්ට ගැළපෙන නිවැරදි CAD මෘදුකාංගය තෝරා ගැනීම තරමක් අපහසු කාර්යයකි. කර්මාන්තයේ ඉහල නාමයක් දිනු CAD මෘදුකාංග තෝරා ගැනීම සැමවිටම සුදුසු නොවේ. පළමුව, ඔබ හදුනා ගත යුත්තේ මෘදුකාංගයක් සඳහා ඔබේ ව්‍යාපාරයට ඇති අවශ්‍යතාවය හා එමගින් ඔබ අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිපලය ලගා කරගත හැකිද යන්න වගය. එමෙන්ම මෘදුකාංගයේ පිරිවැය, ඔබ භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය (වින්ඩෝස් හෝ මැක්) ක්රියාකාරීත්වය සහ තාක්ෂණික සහාය වැනි කරුණු ඉතා වැදගත් වේ.    

CAD මෘදුකාංගයක් මිලදී ගැනීමේදී ඔබ විසින් සලකා බැලිය යුතු වැදගත් කරුණු!  

[1] තාක්ෂණික හැකියාවන් සහ මෙවලම් (Functionalities) - මෘදුකාංගය මගින් ඔබේ අපේක්ෂාව හෝ අවශ්යතා සපුරාගත හැකිදැයි පරීක්ෂා කරන්න.

[2] පිරිවැය (Cost) - මෘදුකාංගයේ පිරිවැය ඔබට දැරිය හැකිද යන්න වග සලක බැලිය යුතුය. සන්නම් නාමය අනුව අධික පිරිවැයක් දරා මෘදුකාංග ගැනීම සුදුසු නොවේ.

[3] තාක්ෂණික සහාය (Technical support) - මෘදුකාංගය සඳහා හොඳ තාක්ෂණික සහායක් දේශීය වශයෙන්  හෝ වෙනත් මාධ්‍යක් තුලින් ලබා ගත හැකිද යන්න සොයා බැලිය යුතුය. 

[4] පරිශීලක මිත්රශීලී බව (User friendly) - මෘදුකාංගය පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි බව සහ එම පරිශීලකයින්ව එය සඳහා පහසුවෙන්ම අනුගත කළ හැකිදැයි සොයා බැලිය යුතුය. එසේ නොමැති වුවහොත් මෘදුකාංගය අධ්‍යනය කර අනුගත වීම සඳහා විශාල කාලයක් වැය වනු ඇත. 

[5] පරිශිලකත්වය (Flexibility) - ඔබගේ අවශ්යතා අනුව මෘදුකාංගය වෙනස් කිරීමට හෝ නව අංග එකතු කිරීමට ඇති පහසු බව සලකා බැලිය යුතුය.

[6] අනුකුලතාවය (Compatibility)  -  මෘදුකාංගය සම්මත CAD ආකෘති වලට අනුකූලද යන්න සහ ඔබේ වර්තමාන මෙහෙයුම් පද්ධතිය හා දෘඩාංග සමඟ අනුකූල වේදැයි පරීක්ෂා කාලය යුතුය.

එමෙන්ම ඔබ කරන කාර්යය සඳහා නිවැරදි මෙවලමක් අවශ්‍ය වුවද ඔබ භාවිතා නොකරන මෘදුකාංගයේ ඇති විශේෂාංග මත මුදල් වියදම් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. එබැවින්, ඔබේ වියදම් කරන  මුදල් සඳහා වඩා හොඳ වටිනාකමක් ලබාදිය හැකි මෘදුකාංගයක් පමණක් ලබා ගැනීමට වග බලා ගන්න.

Best CAD Tools to Grow your Business in 2018
Wednesday, March 7, 2018

SOLIDWORKS Course in Sri Lanka

9:15 PM 0
Acecam Pvt Ltd සමාගම Dassault System සමාගමේ එකම අනුමත SOLIDWORKS පුහුණු සහකරු වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ SOLIDWORKS මෘදුකාංගය සඳහා එකම බලයලත් වෙළඳ නියෝජිතයාද වේ. එමෙන්ම ඉහල මට්ටමේ 3D Design, Simulation, Manufacturing technologies, and Enterprise asset management වැනි මෘදුකාංග සඳහා විශේෂීකරණය වු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුකතම ඉංජිනේරු ආයතනයකි.

මෙම පුහුණු පාඨමාලා මගින් SOLIDWORKS මෘදුකාංගය ප්‍රශස්තව භාවිතා කිරීමත් සහ ඔබගේ ව්‍යාපාරය සඳහා 3D design solutions ඵලදායිව යොදාගන්න ආකාරය පිළිබද අවබෝදය ලබා දෙනු ඇත. මෙම පුහුණුව ක්ෂේත්රයේ වසර ගණනාවක අත්දැකීම් සහිත නිපුණ සහ සහතිකලත් වෘත්තිකයින් විසින් පවත්වනු ලැබේ. එසේම විශ්වවිද්යාල, පුහුණු මධ්යස්ථාන, තාක්ෂණික පාසැල් සහ ව්‍යාපාර වල නිශ්චිත පුහුණු අවශ්‍යතා සඳහාද Acecam ආයතනය සේවාව සපයනු ලැබේ. 

SOLIDWORKS Essentials පාඨමාලාව මගින් සියලු මූලික මාතෘකා ආවරණය කරයි (6 Days) 

 • SOLIDWORKS Basics 
 • Sketching
 • Part Modeling 
 • Drawings
 • Assembly modeling 

SOLIDWORKS Advanced පාඨමාලාව මගින් පහත මාතෘකා ආවරණය කරයි (6 Days) 
 • Advance Hybrid modeling
 • Editing and Features
 • Multibody design
 • 3D Sketching
 • Surfacing
 • Sheet Metal
 • Weldment
 • Mold design 

SOLIDWORKS Drawing පාඨමාලාව මගින් පහත මාතෘකා ආවරණය කරයි (3 Days) 
 • Drawing sheets & views
 • Sheet format and template
 • Assembly drawings
 • Bill of materials
 • tables

SOLIDWORKS පුහුණුව හෝ CADD CAM 3D මෘදුකාංග පුහුණුව පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.

Acecam (PVT) LTD
No: 419 2/1, Galle Road, Colombo 03
Tel: +94 11 2573779
Email: hashan@acecamtech.com
www.acecamtech.com


Thursday, February 22, 2018

Maximize The Lifetime Value Of Assets in your Business!

2:39 AM 0
Asset intensive industries face the harsh realities of operating in highly competitive market and dealing with high value facilities and equipment where each failure is disruptive and costly. At the same time, they must also follow the occupations safety, health and environment regulations.

Maintaining optimal availability, reliability and operational safety of plant, equipment, facilities and other assets is crucial an organization’s competitiveness.

TOMMS is a comprehensive (EAM) Enterprise Asset Management or (CMMS) Computerized Maintenance Management System which is specially designed to reduce cost and improve organisation bottom line.

By providing a platform for connecting people, processes, assets, industry-based knowledge and decision support capabilities based on quality information, TOMMS provide a holistic view of an organization assets base, enabling managers to control and optimize their operations for quality and efficiency.
The Best Interior and Architecture Design Software in Sri Lanka

1:26 AM 0
InteriCAD is an one-stop professional 3D interior design software, which can produce design Renderings, 3D panorama, Hand drawings, Construction drawings (dwg), Stereo glasses map and Animation. You will be able to present your interior design project in full HD, 3D images, 360º panoramic and much more. All the software updates comes with best and faster support solution.

InteriCAD is the Fastest 3D interior design software that all Interior Designers, Home Decorators, Architects, Builders, Furniture Retailers and Furniture Manufactures.

With the latest cutting-edge technology, the software delivers a truly fast, impressive and accurate outcome which definitely able to shorten the sales cycle and ultimately boost a business.
The Most Affordable Drafting CADD Software in Sri Lanka

1:03 AM 0
If you have a small to medium-sized business, and you want DWG/ DWX compatibility for your Current users, without the mounting expense of a subscription? then you might want to check out the New ZWCAD 2018.

ZWCAD Is Cost Effective, and your traditional CAD users will have no problem adapting to this alternative. It will Not take long to navigate the clean UI and start drawing and creating basic models, so veteran CAD users will be easily work with the familiar layout, commands and functions.

ZWCAD is “Budget Friendly,” has No Mandatory Annual Updates, and comes with a Non-Expiring License. Also compatible with Windows 10,8,7 Vista and Windows XP operating systems.

You can get your FREE Trial of ZWCAD, and see for yourself, right here.


PAY LESS AND DESIGN MORE!Monday, February 19, 2018

SolidWorks යනු කුමක්ද?

1:59 AM 0


පළමුව Solidworks හා එහි  පසුබිම ගැන ඔබ දැනගත යුතුය. ඒ අනුව, Solidworks යන නාමය "DSS Solidworks" ලෙසද හැඳින්වේ. DSS යනු මෙම CAD මෘදුකාංගයේ සංවර්ධකයෙක් වන ඩැසෝට් සිස්ටම්ස් ය. මෙය CAD මෘදුකාංගය, සංකීර්ණත්වයෙන් තොරව, වේගවත් හා පිරිවැය ඵලදායී ආකාරයකින් 2D හෝ 3D ඕනෑම ඝන මාදිලි නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වේ. Solidworks මෘදුකාංගයේ ප්‍රධානම වාසිය වන්නේ අනෙකුත් CAD මෘදුකාංග සමඟ සැසඳීමේදී මෙය ඉතා සරල භාවිතා කළහැකි පරිශීලක අතුරුමුහුණතක් සහ වඩා යුසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මෘදුකාංගයක් වීමයි. Solid modeling, Motion, Simulation, Toolbox, Data management, Electrical Design, Photo View 360, Scan To 3D, e-drawings  සහ DWG editor වැනි පහසුකම් මෙම මෘදුකාංගහි  අඩංගු වේ.

2006 වසරේදී MIT සමීක්ෂණයට අනුව Solidworks High Productivity (අනෙක් අයෙකුට වඩා 95% දක්වා) CAD මෘදුකාංගය තෝරා ඇත. වඩා හොඳ නිර්මාණකරණ දෘශ්යකරණයන්, වඩා හොඳ නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම, වඩා වේගවත් නිර්මාණ නිර්යාත කිරීම්, දියුණු සන්නිවේදනයන්, අඩු දෝෂ සහිත සැලසුම්, වඩා නිර්මාණාත්මක සැලසුම් සහ නිෂ්පාදන නිර්මාණය සහ සේවාලාභීන් / පාරිභෝගික අවශ්යතා සපුරාලයි.

ගුවන්යානය, ආරක්ෂක, මෝටර් රථ, ප්රවාහන, පාරිභෝගික නිෂ්පාදන, ඉලෙක්ට්‍රොනික්, සැකසුම් බලාගාර, බලශක්ති සංරක්ෂණ, ඉදිකිරීම්, බර ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, මෙවලම් , ෛවද උපකරණ, ප්ලාස්ටික් සහ උපාංග සැලසුම්, නිෂ්පාදන සැලසුම් සහ අෙනකුත් ඉංජිෙන්රු සේවා Solidworks මෘදුකාංගය මගින් ඉටු කරගත හැක.

DSS Solidworks Corp විසින් අනෙකුත් මෘදුකාංග නිෂ්පාදන ද වර්ධනය කරයි, විශේෂයෙන්ම යාන්ත්‍රික විවිධ අංශවල සඳහා බොහෝ සෙයින් උපකාර කර ඇත. එහිදී  3D CAD, Simulation, නිෂ්පාදන දත්ත කළමනාකරණය, තාක්ෂණික සන්නිවේදනය, විද්යුත් මෝස්තර සහ 3D experience විශේෂ වේ. මෙම CAD මොඩියුලය යාන්ත්රික ඉංජිනේරුවන්ට පමණක් සීමා නොවේ. අෙනකුත් ඉංජිෙන්රු ධාරාවන් (විෙශේෂෙයන් විදුලි සහ සිවිල්) සඳහා සහ නිෂ්පාදන සැලසුම්කරුවන්ට නව නිෂ්පාදන අදහස් Solidworks මෘදුකාංගය මගින් යථාර්ථය බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය.